Cuộc đối xử đầu giữa U22 Việt Nam và nhóm Ngôi sao K.League là đơn hoạt cồn trong suốt cơ hội kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Đây với thời cũng là hoạt cồn truyền bá mực K.League tại Việt Nam. Đội banh đến tự Hàn Quốc chẳng chỉ sở hữu nhóm hình khoẻ mà đang đặt dẫn dắt vì HLV dày dặn kinh nghiệm và thằng giai đoạn là Hwang Sun-hong. 

Thế mà, nhóm Ngôi sao K.League lại thi tiếp kiến chẳng đúng với lực mực tui và gia tộc dấn thất bại 0-1. Sau mẻ tiếp kiến, HLV Hwang Sun-hong rất kì cọ lòng và dành những lãi có bè cho đoàn bầy mực HLV Hữu Thắng. “U22 Việt Nam hả nhởi đơn mẻ rất đặt đến nỗi mình khó lòng phân phát bây giờ ra nhược chấm mực nhóm ngày bữa nay. Cầu thó Xuân Trường hả bảo bây giờ đặt và nhởi ấn tịnh trong suốt mẻ tiếp kiến bữa nay. Không chỉ Trường, toàn thể nhóm U22 hả cầm cho mẻ tiếp kiến bữa nay”, HLV Hwang Sun-hong san sẻ. 
 
HLV Hữu Thắng mong muốn gặp đối xử thó khoẻ như nhóm Ngôi sao K.League đặt thử nghiệm lực lượng và chừng ra những chấm yếu cần khác phủ phục. Thế mà, đối xử thó lại ru ngủ kì cọ lãi dấn xét U22 Việt Nam chẳng có chấm yếu nè đặt có thể khai hoang. Nhưng HLV Hữu Thắng đã tỉnh ngủ đặt dấn ra rằng đối xử thó chẳng nhởi đúng với lực mực tui. 
 
“Tôi nghĩ Tuyển danh thiếp ngôi sao K.League cũng hướng đến đơn kết trái hòa thời đặt hơn. Trận tiếp kiến bữa nay, gia tộc chẳng dùng cả năng lực mực tui. Họ mới bay qua đây bữa qua cho nên thời kì đặt thích ứng là chẳng giàu. Nhiều cầu thó mực gia tộc có chửa có đặt sự phối hợp ăn rơ do mới đệp hợp với rau có chửa lâu”, ông Thắng san sẻ. 
 
Tuy nhiên, HLV Hwang Sun-hong đã khẳng toan nhóm bầy mực tui hả cầm khôn xiết. “Hôm nay cầu thó Hàn Quốc hả cầm khôn xiết. Do vài ba điều kiện như thời tiết và SVĐ chẳng đặt cho nên có kết trái nào. Bên ria đấy, người ái mộ Việt Nam hả đem đến bầu chẳng khí rất lạnh. Sau mẻ nào, mình sẽ phải vạch ra chiến lược khác đặt đặt phải có mẻ sau”.
 
Đội Ngôi sao K.League chỉ có mặt tại Việt Nam trước khi diễn ra mẻ giao hữu với đoàn bầy mực HLV Hữu Thắng có chửa chật 48 tiếng và gia tộc cũng chỉ có 1 nhát đệp độc nhất. Do đấy, đường nhởi mực gia tộc khá rời rạc, thiếu sự ăn rơ khăng khăng. Nếu tận dụng đặt cơ hội, U22 Việt Nam hả có thể chiếm đặt lợi đậm hơn. HLV Hữu Thắng cũng cho biết ông sẽ cải tbây giờ cho danh thiếp gia tộcc sinh bay nấc dứt chấm và tận dụng cơ hội trong suốt chuyến đệp huấn 10 ngày tại Hàn Quốc sắp đến. 

Video: U22 Việt Nam 1-0 Ngôi sao Hàn Quốc (Giao hữu quốc tế)